Tin tức nhà trường

QUY TẮC ỨNG XỬ ĐỐI VỚI CÁN BỘ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRONG NHÀ TRƯỜNG

    Thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 - 2012, với tinh thần " Kỷ cương -Tình thương -Trách nhiệm ". Căn cứ tình hình thực tiễn, nhà trường và công đoàn trường THPT Hoàng Quốc Việt thống nhất xây dựng quy tắc ứng xử đối với cán bộ giáo viên, nhân viên với những nội dung sau:
 

SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH

TRƯỜNG THPT HOÀNG QUỐC VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                Đông Triều, ngày 05 tháng 09 năm 2011

QUY TẮC ỨNG XỬ

ĐỐI VỚI CÁN BỘ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRONG NHÀ TRƯỜNG

( Ban hành theo QĐ số 24/ 2010/QĐ-HQV ngày 14/10/2010)

-----------------------

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 - 2012, với tinh thần “ Kỷ cương- tình thương -trách nhiệm”, căn cứ tình hình thực tiễn, Nhà trường và Công đoàn trường THPT Hoàng Quốc Việt thống nhất xây dựng Quy tắc ứng xử, đối với cán bộ giáo viên, nhân viên nội dung như sau:

Điều 1: Cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường đều có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, theo đúng các chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình được qui định tại các điều trong Điều lệ trường học do Bộ BGD&ĐT đã ban hành.Đồng thời thực hiện nghiêm túc Quy định về đạo đức nhà giáo của Bộ GD&ĐT và Quy chế thực hiện dân chủ của nhà trường đã ban hành tại QĐ số 02/ QĐ-HQV ngày 14 tháng 10 năm 2010.

Điều 2: Một số qui định ứng xử cụ thể .

I. Đối với BGH, Công đoàn và Đoàn trường.

1- Tuyệt đối tuân thủ sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng, đoàn kết thống nhất, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần xây dựng, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ và lợi ích chung của nhà trường.

2- Phong cách làm việc, tinh thần, thái độ tôn trọng, đúng mực thẳng thắn, không hách dịch, cửa quyền đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

3- Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các thành viên trong BGH, Công đoàn, Đoàn trường và Thanh tra nhân dân.

4- Về tài chính, thực hiện đúng bản Qui chế chi tiêu nội bộ và các nguyên tắc tài chính hiện hành và thực hiện công khai, minh bạch .

II. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

1- Thực hiện nghiêm túc các qui định đã nêu tại điều 1 và chú trọng thực hiện xây dựng nhà trường theo yêu cầu “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

2-Thực hiện đúng các nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên, nhân viên đã được qui định.

Không vi phạm các điều qui định về đạo đức nhà giáo và qui định về các hành vi giáo viên không được làm, theo đúng Điều lệ trường học.

3-Thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động ( không vi phạm nội quy nhà trường, quy chế chuyên môn: soạn, giảng, ra vào lớp, đảm bảo ngày công, chất lượng công tác…).

4- Chấp hành thực hiện theo Nghị quyết và sự phân công của người quản lý, chủ động, sáng tạo trong công tác, nêu cao tinh thần xây dựng tập thể.

5- Tuyệt đối không chia bè phái gây mất đoàn kết nội bộ, có tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống, có việc gì chưa rõ hoặc thắc mắc cần phản ánh kịp thời với tổ chức và cá nhân có trách nhiệm giải quyết.

Không gửi đơn thư nặc danh, vượt cấp trái với qui định của pháp luật. Không phát ngôn tuỳ tiện làm tổn hại uy tín của nhà trường.

6- Kính trọng nhà giáo lớn tuổi, tôn trọng sáng tạo của giáo viên trẻ, khiêm tốn học hỏi lẫn nhau, nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp về mọi hoạt động chung của nhà trường.

7- Đối với đồng nghiệp cần trung thực, chân thành, thẳng thắn. Chủ động hợp tác, phối hợp chặt chẽ, cộng đồng trách nhiệm để giải quyết nhiệm vụ. Niềm nở chào hỏi đồng nghiệp và phụ huynh...

8- Trang phục khi đến trường đảm bảo lịch sự nghiêm túc, đúng qui định. Không hút thuốc lá, có men rượu, bia và sử dụng điện thoại di động khi dạy học.

9- Tham dự các cuộc họp đầy đủ, đúng giờ, trật tự, không làm việc riêng, không sử dụng điện thoại di động và hút thuốc lá trong cuộc họp. Tập trung trí tuệ đóng góp đề xuất cách giải quyết công tác của nhà trường. Không tự ý vắng mặt hoặc bỏ dở cuộc họp ( trừ khi có báo cáo lí do chính đáng).

10- Tham gia đầy đủ nghiêm túc các hoạt động khác của nhà trường: sinh hoạt tập thể, chào cờ, hoạt động đoàn thể…

III- Mối quan hệ giữa cán bộ, giáo viên, nhân viên với học sinh.

1- Tận tâm trong giảng dạy và giáo dục học sinh, độ lượng với học sinh nhưng đảm bảo các nguyên tắc giáo dục.

2- Không có thái độ quá căng thẳng với học sinh.Thực hiện đầy đủ trách nhiệm chăm sóc, giáo dục học sinh và đặc biệt quan tâm giáo dục học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật…Đối với học sinh cá biệt cần kiên trì giáo dục, tránh thái độ ác cảm, trù dập…

3- Đảm bảo sự công bằng trong đánh giá, xếp loại học sinh và đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ học tập của học sinh, không phân biệt giàu nghèo, giới tính, dân tộc. Trân trọng nâng niu, động viên kịp thời sự cố gắng của học sinh. Lắng nghe ý kiến học sinh, khuyến khích học sinh đóng góp ý kiến xây dựng với các hoạt động của nhà trường.

4- Xưng hô đúng mực với học sinh, không xưng hô “mày, tao”…Tôn trọng nhân cách học sinh, không mạt sát, xúc phạm nhân cách hoặc đuổi học sinh ra khỏi lớp trái với qui định.

5 - Không gây áp lực để ép học sinh học thêm ở nhà. Không được tự ý thu tiền học sinh ngoài sự chỉ đạo của nhà trường.

6- Tăng cường trách nhiệm quản lý, tổ chức các buổi học thứ hai trong ngày theo kế hoạch của nhà trường, nếu phát sinh học thêm phải báo cáo và được nhà trường đồng ý mới thực hiện.

7- GVCN chủ động phối hợp với giáo viên bộ môn, tổ chức đoàn thể và thường xuyên liên hệ chặt chẽ với phụ huynh và các lực lượng xã hội để kết hợp giáo dục học sinh.

Điều 3: Yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, các tổ chức đoàn thể, các bộ phận công tác của nhà trường nghiêm túc thực hiện các nội dung quy tắc nêu trên và đề nghị CBGV, nhân viên đóng góp bổ sung cho bản qui tắc này hoàn thiện hơn.

Công đoàn và Nhà trường đánh giá biểu dương khen thưởng cá nhân và đơn vị thực hiện tốt, đồng thời đánh giá thi đua và có biện pháp xử lý kỷ luật các trường hợp cố tình vi phạm các qui định trên.

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

Cao Thị Kim Thoa

HIỆU TRƯỞNG

Bùi Thị Bích Vân